Organisatieadvies

Mede op basis van onze ervaringen van vorige economische dalen en pieken, hebben we adviesproducten ontwikkeld die zowel kunnen helpen in tijden van economische neergang als in opgang. Onze relatie met Crowe Horwath International, een van de grootste financiële service organisaties, geeft ons de mogelijkheid om meer te bieden dan rechttoe rechtaan asset management of operationele ondersteuning.

Analyse huidige situatie
De basis voor de adviezen is een analyse van de huidige situatie van het bedrijf in de markt. De volgende analyses worden met behulp van de relevante concurrenten en de standaarden binnen de gastvrijheidsbranche uitgevoerd om de situatie te inventariseren:

  • P&L
  • Schulden positionering
  • Investeringen
  • Analyse van de operationele resultaten, waaronder sales en marketing

Management advies en ondersteuning
Na de eerste inventarisatie worden de resultaten daarvan onder de loep genomen om ze om te zetten in een praktisch advies. Dit kan bestaan uit:

  • Korte en lange termijn planningen
  • Sales, marketing en revenu management support
  • Asset management en operationeel advies

Support financiële situatie
Onze relatie met Crowe Horwath International accounting teams geeft ons de gelegenheid om te helpen met de analyse van uw financiële situatie, zoals accounting, assistentie bij transacties, en corporate finance.

Click here to download the Business Recovery brochure