Planning en ontwikkeling

Onze projectervaring, periodiek marktonderzoek en onze analysemogelijkheden zijn gericht op alle projecten in de gastvrijheidbranche. Dankzij onze kennis zijn we in staat relevante kansen en bedreigingen in een vroeg stadium op te merken en hierbij passende aanbevelingen te leveren voor de positionering en het bereiken van maximale resultaten. Haalbaarheid van bestaande en nieuwe projecten toetsen we door te kijken naar toekomstige marktontwikkelingen, de verwachte cashflow en het verwachte rendement te berekenen.

De rapporten van Horwath HTL worden gebruikt door ontwikkelaars, exploitanten, financiële instellingen en investeerders om een onafhankelijk beeld te krijgen over de levensvatbaarheid van projecten. Verder kan Horwath HTL met de uitgebreide kennis van de markt assisteren bij het kiezen van de juiste managementvorm en welke exploitant het best invulling hieraan kan geven. Daarnaast kunnen wij assisteren bij eventuele onderhandelingen.

We bieden de volgende diensten:

  • Markt- en Financiële Haalbaarheidsstudies
  • Waarderingen
  • Projectoptimalisatie
  • Selectie en onderhandeling in managementcontract
  • Grondwaardeberekening
  • Strategische planning
  • Marktstrategie

Klik hier om de Horwath HTL Planning en Ontwikkeling Brochure downloaden