Horwath HTL Valuation Services
Expert en professionele rapporten

Horwath HTL levert onafhankelijke waarderingen, gebaseerd op de markt. Wij hebben experts in dienst met RICS accreditatie met ervaring in vele verschillende markten. Horwath HTL deskundigen leveren een onafhankelijke en helder onderbouwde waardering.

Hospitality activa, zoals hotels en resorts, kunnen complexe vastgoedvraagstukken opleveren. De waarde van grond en gehele vastgoed zijn doorgaans sterk afhankelijk van dehun operationele prestaties. Hun prestaties zijn gevoelig voor een grotere marktschommelingen, locatie problemen, beheer, en hogere investeringen dan in ander onroerendgoederen, zoals kantoren of detailhandel. De waardering van vastgoed en bedrijven in de gastvrijheidsbranche vereist een goed markt begrip en een goede productkennis. Horwath HTL wordt vaak ingehuurd door de grotere hoteleigenaars, kredietverstrekkers en exploitanten om hun beleggingsrendementen te optimaliseren.

We maken gebruik van een geavanceerd Discounted Cash Flow (DCF) model. Deze benadering is erkend als de standaard door beleggers in de horecavastgoed. Ervaren beleggers gebruiken vervangingswaarde en de verkoopvergelijkingen doorgaans alleen als secundaire referenties. Het DCF-waardering proces omvat een grondige evaluatie van de markt, kwantificering van de huidige en toekomstige vraag van de markt en het allerbelangrijkste, de projectie van de potentiële operationele en financiële prestaties op basis van de beoordeling van de concurrentiepositie van eigenschappen en kenmerken van het horecavastgoed. Er wordt een disconteringsvoet vastgesteld op basis van gangbare investerings- en financieringstrends en de gewogen gemiddelde kosten van het eigen en vreemd vermogen worden vervolgens toegepast op de verwachte netto kasstromen.Op basis hiervan wordt de geaggregeerde Contante Waarde afgeleid.

Rekening moet soms worden gehouden met de mogelijkheden in verband met strategische herpositionering door rebranding en / of verbeteringen van kapitaal.

Horwath HTL activawaarderingen worden beschouwd als onafhankelijke, deskundige adviezen en een voorwaarde voor:

 • Kopers, Investeerders en Fondsen – voor verwerving of vervreemding van enkele panden of portefeuilles
 • Eigenaren en ontwikkelaars – voor het structureren van de financiering of verkoop van activa
 • Banken en financiële instellingen – voor pre-hypotheek review of work-out en insolventie

Soorten projecten:

 • Aankoop van gronden (met behulp van residuele grondwaarde analyse)
 • Activa transactie
 • Eigen vermogen / Vreemd Participatie
 • beoordeling herfinanciering
 • Due diligence voor acquisities of desinvesteringen
 • Beursnotering
 • Basis voor joint venture of partnership structurering
 • Asset herwaardering voor balansdoeleinden

Onze waarderingsdiensten omvatten verder:

 • Taxaties van hotel management en franchise bedrijven
 • beroep bij onroerend goed belastingaanslag en getuige-deskundige in rechtszaken
 • Accountancy doeleinden –jaarlijkse taxaties worden uitgevoerd voor een verscheidenheid van exploitanten, beleggers en eigenaren.
 • Haalbaarheid – uitgevoerde studies over de hele wereld van de levensvatbaarheid van hotels, zowel nieuwe ontwikkelingen, conversies als bestaande activiteiten
 • Getuige deskundige namens verhuurders en huurders, zowel als namens beleggers en verzekeraars.

Click here to download the Valuations brochure